Ochrona danych

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Z naszej strony internetowej można z reguły korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

Więcej informacji można znaleźć w stopce redakcyjnej.

Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na definicjach stosowanych przez prawodawcę europejskiego przy przyjmowaniu RODO (art. 4 RODO). To oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do przeczytania i zrozumienia dla wszystkich. Możesz uzyskać dostęp do RODO pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Wyjaśnienie podstawowych terminów

Celem naszego oświadczenia o ochronie danych jest poinformowanie Cię w prosty i zrozumiały sposób o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej i korzystaniu z naszych aplikacji. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosowane są następujące definicje:

Dane osobiste
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Dotknięta osoba
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. użytkowników tej witryny.

Przetwarzanie
Przetwarzanie to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki ciąg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

Osoba odpowiedzialna lub odpowiedzialna za przetwarzanie
Odpowiedzialny lub odpowiedzialny za przetwarzanie (odpowiedzialny za osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich;

Zgoda
Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą w konkretnym przypadku, w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, z którym osoba, której dane dotyczą wskazuje, że przetwarza jej dane osobowe, wyraża zgodę .

Przetwarzanie danych

Dane osobowe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej to m.in. B. Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail i adres IP.

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej i jej zawartości. Ponadto zbieramy dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, dostarczając określone usługi stron trzecich, takie jak wtyczki społecznościowe. W takich przypadkach podjęliśmy wszelkie środki wymagane przez prawo o ochronie danych w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych przez tych zewnętrznych dostawców.

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Google Recaptcha

Korzystamy z funkcji „Google ReCaptcha” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, do rozpoznawania botów i wynikającego z nich spamu. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy , rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated .

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Anonimizacja IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zamów przetwarzanie danych
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z opartej na zainteresowaniach reklamy Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Mapy Google

Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Operatorem Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej, z którą zintegrowane są Mapy Google, dane są przesyłane na serwery Google w państwach trzecich. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych. W odniesieniu do korzystania z Google Maps należy wskazać, że odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez Google w ramach udziału w tzw. bezpieczeństwo. Szczegółowe informacje na temat zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć pod adresem https://support.google.com/accounts/answer/3024190 . Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu tej normy prawnej jest atrakcyjna prezentacja naszych ofert online oraz łatwość odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie.

Czcionki internetowe Google

Używamy czcionek i skryptów jQuery, które nie są przechowywane lokalnie na naszym serwerze internetowym, ale w sieci dostarczania treści udostępnianej przez Google. Podczas uzyskiwania dostępu do stron, na których te czcionki lub skrypty są zainstalowane, dane są przesyłane na serwery Google w państwach trzecich. Operatorem sieci Google CDN jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. W odniesieniu do projektu niniejszej prezentacji poprzez osadzenie czcionek i skryptów za pośrednictwem Google CDN, należy zauważyć, że odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez Google w ramach swojego udziału w tzw. „Tarczy Prywatności” oraz środki podjęte przez Google w celu ochrony i bezpieczeństwa danych . Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych. Szczegółowe informacje na temat zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google znajdziesz tutaj. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w rozumieniu tej normy prawnej jest atrakcyjna prezentacja i gwarantowana funkcjonalność naszych ofert online.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Facebook

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Gdy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php . Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Świergot

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweetuj”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/privacy . Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem: https://twitter.com/account/settings .

Instagram

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • Usunięcie (art. 17 RODO)
 • Ograniczenie (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego na podstawie art. 78 RODO

Możesz to zrobić z odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym:

Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma stan z listopada 2021 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferowanych na niej ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe może zajść konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do okazjonalnego dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym lub do wykazania zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych. Zaktualizowana deklaracja o ochronie danych, którą zawsze możesz znaleźć tutaj w tym miejscu, ma zastosowanie do Twojej następnej wizyty.